Algemene voorwaarden

Home/Algemene voorwaarden

Overeenkomst tussen Kerkbinnenstebuiten.nl en Gebruiker

Deze Algemene voorwaarden wordt u aangeboden mits u deze algemene voorwaarden accepteert zonder wijziging van de bepalingen, voorwaarden en aanduidingen. Door gebruik van deze algemene voorwaarden geeft u aan in te stemmen met al deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen.

Deze algemene voorwaarden is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van Kerkbinnenstebuiten.nl  worden verkregen te kopiëren, distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. Het intellectuele eigendom van deze voorbeeldovereenkomst ligt bij Kerkbinnenstebuiten.nl. De op Kerkbinnenstebuiten.nl afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Kerkbinnenstebuiten.nl, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) -personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van Kerkbinnenstebuiten.nl wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden gepubliceerd zouden zijn  dan kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van Kerkbinnenstebuiten.nl dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden. Het is de gebruiker van Kerkbinnenstebuiten.nl niet toegestaan de inhoud van Kerkbinnenstebuiten.nl te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Kerkbinnenstebuiten.nl. Zonder schriftelijke toestemming van Kerkbinnenstebuiten.nl en/of de auteur is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan reproductie of distributie van de op Kerkbinnenstebuiten.nl gepubliceerde, of te downloaden artikelen, opdrachten, songteksten en publicaties waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle content die de wet Kerkbinnenstebuiten.nl biedt.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, of heeft u hulp nodig bij het invullen van deze voorbeeldovereenkomst, dan kunt u contact opnemen met Kerkbinnenstebuiten.nl