Level3steen3

Home/Level3steen3

icon_opdrachtt2Wat zijn de invloeden van onze vleesconsumptie?

Doe de test:

Noem zoveel mogelijk gevolgen van onze vleesconsumpite. Schrijf ze per thema op een blaadje.
Kijk daarna op de volgende pagina voor een samenvatting van de antwoorden.
Hoeveel thema’s had je goed?

 

Ja, ik heb het opgeachreven. Ik wil nu checken hoeveel thema’s ik goed heb!