Reactie op Level 1: Paulien Vervoorn

Paulien Vervoorn is auteur van o.a. Hartelijk getalenteerd en Geloofwaardig Spreken. Ze is talent- en (s)preekcoach, (s)preekt en traint anderen in het spreken en presenteren. Zie www.paulienvervoorn.nl en www.geloofwaardigspreken.nl

Hoe nu verder?

Daar zit je dan. Je hebt ademloos zitten luisteren naar Jezus’ TEDtalk met de titel ‘Bergrede’. Ga je klappen? Ga je met je buren zitten kletsen over deze wonderlijke toespraak? Ren je naar huis om acuut aan de slag te gaan met zijn stortvloed aan adviezen? Of moet je je aantekeningen nog eens doorlezen om te kijken wat Hij nou in Godsnaam wilde zeggen?

Wat wilde Jezus eigenlijk duidelijk maken op die rode stip? De toespraak van een goede spreker zou je in één zin samen moeten kunnen vatten. Wat zou dan toch zijn punt geweest zijn toen Hij op die rode stip ging staan waar eeuwen na Hem nog vele TEDsprekers zouden volgen?! Was het niet juist het einde van zijn speech? En was dat echt zo’n open eind? Zegt Jezus niet gewoon kort maar krachtig ‘Doe wat Ik zeg’?! Zo open is dat niet. Hij wil dat we aan de slag gaan. En als je dat niet doet, stort je leven in. Als een ruïne. Dat is duidelijke taal. Punt.

Ik weet niet hoe jij het vindt als mensen tegen je zeggen dat jij moet doen wat die ander zegt? Over het algemeen ben ik er allergisch voor. Meestal ben ik degene die het beter denkt te weten. Maar bij Jezus is het anders. Bij Jezus val ik in het niet en kijk ik op tegen de Expert der Experts. Hij weet hoe het Leven in elkaar zit. Hij ís het Leven zelf. Hij doet het voor. En ik mag het nadoen. Dat heet: Jezus volgen.

Dát was precies wat er gebeurde bij zijn publiek. De hoorders waren diep onder de indruk van zijn persoon (Mat. 7: 28 e.v.). In het Grieks wordt er zelfs zo’n sterke uitdrukking gebruikt waardoor we ook kunnen zeggen dat ze buiten zichzelf raakten of dodelijk geschrokken of stom verwonderd waren! Deze TEDspreker spreekt anders dan de Schriftgeleerden. Waarom?

Spreekt Hij magnifiek en waren ze daarvan onder de indruk? Vast. Hij spreekt subliem. Hij beheerst mijn ‘IKEA-methode’ als geen ander: hij heeft een inspirerend intro, een krachtige kern, is eerlijk en echt en vertelt een fantastisch verhaaltje als appellerend appel. Maar waar ze echt van onder de indruk zijn, is zijn persoonlijkheid.

Deze Jezus spreekt met gezag! Hij doet wat Hij zegt. Hij spreekt zéér geloofwaardig.

Grote mensenmassa’s volgen Hem na deze speech (Mat. 8:1).

Daar zit je dan. Stomverbaasd. Dodelijk geschrokken. Buiten jezelf geraakt. Diep onder de indruk. Jezus is Degene die doet wat Hij van anderen vraagt. Hij vervult de wet. Zelfs de wet van de TEDcommandments. (Ja, die bestaat echt! Google maar eens.) Een van die tien commandments is dat je verplicht bent een grote droom te delen. En dat doet Jezus. Hij droomt van een koninkrijk waar iedereen zich aan de koninklijke regels houdt. Dat is de hemel op aarde.

Hoe droom jij nu verder?

Hierbij tien geboden tips om te dromen:

  1. Droom niet alleen over wat je gaat doen, maar droom als eerste over Degene voor Wie je dit gaat doen.
  2. Maak gebruik van de gelegenheid om met de TEDspreker in gesprek te gaan.
  3. Vertel Hem dat je onder de indruk bent van Hem en adoreer Hem op alle mogelijke manieren die bij jou passen. (Dat heet aanbidding;)
  4. Vertel aan één persoon waarom jij zo onder de indruk bent van het onderwijs van Jezus.
  5. Lees de lange versie van zijn speech nog eens na. Lees heel Matteüs 5 t/m 7 en onderstreep wat je bijzonder vindt.
  6. Sta een week lang op met de gedachte: ‘Jezus prijst mij gelukkig!’
  7. Kies één koninklijke regel uit die je komende week in praktijk wilt brengen. Bedenk wat je wilt doen en wanneer en hoe je dat aan gaat pakken.
  8. Kies één regel uit die je te ingewikkeld vindt voor komende week. Ken je iemand die deze regel al wel onder de knie heeft? Maak een afspraak met deze persoon.
  9. Durf te vragen. Schrijf een paar vragen op die je wilt stellen aan deze persoon.
  10. Durf te experimenteren. Wat heb je nog nooit gedaan waar je Jezus en anderen blij mee kunt maken? Doe het.

Punt.