Reactie op level 2: Wouter van der Toorn

wouter

Wouter van der Toorn, Media innovator bij Agapè www.creatov.nl

Maar de adviezen van de moeder zijn niet gericht op keurig leven, dat is niet het einddoel. Het doel dat ze voor ogen heeft is dit: vergeet de plicht die je hebt niet en schendt de rechten van de mensen die uitgesloten worden niet.
 
Het kwaad regeert omdat goede mensen zwijgen. Waar deze spreuk vandaan komt weet ik niet, maar wel dat het aan de basis staat van veel kwaad dat blijft bestaan. Waar was Adam toen Eva van de verboden vrucht ging eten? Als ik het goed begrijp uit de Bijbeltekst is Adam in de buurt geweest. Ziedaar het begin van de ellende: Adam zwijgt.
 
Zwijgen, stilzwijgend stilstaan bij alles wat er gebeurt. Het lijkt de gemakkelijke keuze. Zeg dat je je ‘neutraal’ opstelt. Maar kan dat wel? Goed of kwaad zijn de oerthema’s in ons bestaan. We zouden willen dat er een grijs gebied is. Maar helaas kies je te gemakkelijk voor grijs, terwijl je jezelf aan het beschermen bent. Je wilt ‘neutraal’ zijn. 
 
Adam lijkt me een trend in te hebben gezet. De consequentie ervan trouwens ook. De consequentie voor man en mannin was dat ze niet meer konden genieten, niet meer konden zorgen voor de schepping, vriendschap met de Schepper en schepping was voorbij. Schaamte voor elkaar. Verbergen. Verstoppen.
 
Fijn Adam. ’t Lijkt wel of je een watje bent. Pffff. En met de consequenties zitten wij al eeuwen opgescheept.
 
 
Zwijgen mag dan wel goud worden genoemd… maar blijkt in veel gevallen ook een handige houding van ‘neutraliteit’. Laf. Egoïstisch.
 
Maar nooit is gezegd dat jezelf uitspreken voor recht en gerechtigheid comfortabel was. Nooit is gezegd dat zorgen voor het zwakke eenvoudig is.
 
Het heeft mensen hun baan gekost, hun vrijheid, hun bezit, hun huis en haard, hun leven. Maar als niemand zich uitspreekt zal het kwaad blijven bestaan. 
 
Wanneer was de laatste keer dat ik iets koos dat mij niet uitkwam, maar wat wel goed was? Wanneer heb ik me voor het laatst uitgesproken voor hen die geen stem hebben en niet gehoord worden? Wanneer ben ik opgestaan voor recht? 
 
Ik hoop dat ik het moment zal herkennen dat ik mij moet uitspreken.